Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową, zajmując się wszystkimi aspektami związanymi z zarządzaniem personelem. Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług w obszarze pełnej obsługi kadrowo-płacowej:

 1. Ewidencje pracowników:
  • Prowadzimy kompletną ewidencję pracowników, zawierającą informacje o zatrudnieniu, awansach, szkoleniach, oraz wszelkich zmianach związanych z personaliami pracowników.
 2. Ewidencja umów o pracę i przeszeregowań:
  • Dbamy o prawidłowe przechowywanie i aktualizację umów o pracę oraz dokumentacji związanej z przeszeregowaniami w ramach organizacji.
 3. Czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników:
  • Przygotowujemy czytelne i zgodne z obowiązującymi przepisami listy płac oraz paski dla pracowników, informujące ich o składkach, potrąceniach, oraz wynagrodzeniu netto.
 4. Wydruk poleceń przelewów bankowych na konta pracowników:
  • Zapewniamy wydruk poleceń przelewów bankowych na konta pracowników, uwzględniając wszelkie składki i potrącenia.
 5. Naliczanie i ewidencja innych przychodów:
  • Prowadzimy naliczanie i ewidencję wszelkich innych przychodów pracowników, takich jak umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.
 6. Prowadzenie kartotek dochodów pracowników:
  • Zapewniamy kompleksowe prowadzenie kartotek dochodów pracowników, gromadząc informacje na temat wynagrodzeń i innych składników przychodów.
 7. Wysyłanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych:
  • Wysyłamy roczne informacje oraz deklaracje podatkowe, zapewniając klientom kompletność i zgodność z obowiązującymi przepisami.
 8. Umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, wypowiedzenia, umowy-zlecenia, umowy o dzieło i inne:
  • Przygotowujemy i administrujemy wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, wypowiedzenia, umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Nasza pełna obsługa kadrowo-płacowa obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu skuteczne zarządzanie personelem oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy i podatkowymi. Dzięki temu nasi klienci mogą skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, mając pewność, że obszar kadrowo-płacowy jest profesjonalnie i kompleksowo zarządzany.